Select Page

Изложба во чест на Василије Поповиќ Цицо, ликовен уметник, сценограф и костимограф
ТВ прилог
Автор: не е наведен; изјави: Јелена Лужина
velestvonine.com
19.11.2014