Select Page

 Изложба во „Прес то егзит“: Берберницата на Искра Димитрова
Напис

Автор: Н. Б.: изјава: Искра Димитрова

Објавен во дневниот печат, Скопје
15.05.2006

 

Напис: PDF mk