Select Page

Изложбата на македонските художници
Критички осврт кон Првата општа изложба на македонските уметници во О.У. „Гоце Делчев“ – Скопје, ноември – декември 1945
Автор: Д.
Објавен во Нова Македонија, Скопје
25.11.1945

 

Критички осврт: PDF mk

 

(Од архивата на Владимирска Марина и Данаилов Славчо)