Select Page

Изгледот на една изложба
Критички осврт (кон изложбата на 13 уметници од Скопје, Уметничка галерија, Скопје, декември 1965)
Автор: Паскал Гилевски

Објавен во Нова Македонија, Скопје
19.12.1965

 

Осврт: PDF mk