Select Page

Избрани најдобрите идејни и архитектонски решенија за објектите на МНТ – Центар и Драмски театар
Напис
Автор: Елена Димитровска

Објавен во Форум, Скопје
06.04.2009

 

Напис: PDF mk

 

(Од архивата на Вилиќ Небојша)