Select Page

Избор на подарени дела од југословенски автори – сликарство
Групна изложба

Р.О. за презентирање на културните вредности – Македонија Концерт, Музеј на современата уметност, Скопје

1983

 

 

 

Учесници: Родољуб Анастасов, Тане Атанасовски Гарски, Иван Велков, Јован Димовски, Кирил Ефремов, Богољуб Ивковиќ, Ристо Калчевски, Рубенс Корубин, Спасе Куноски, Петар Мазев, Ѓоко Матевски, Петар Лубарда, Руди Горјуп, Мило Милуновиќ, Антун Мотика, Вангел Наумовски, Душан Перчинков, Ордан Петлевски, Мариј Прегељ, Златко Прица, Милиќ Станковиќ, Ана Темкова, Антун Хутер, Александар Цветковиќ, Франц Цурк, Марко Челебоновиќ, Глигор Чемерски, Фрањо Шимуновиќ, Оља Ивањицки, Радомир Рељиќ

Каталог: PDF mk