Select Page

Игор Тошевски: Слики
Самостојна изложба

Текст: Владимир Величковски

Галерија „Мијачки зографи”, Скопје

Отворање: 2 март 1994

 

Каталог: PDF mk

Покана: PDF mk