Select Page

Игор Митриќески / Igor Mitrikjeski

Самостојна изложба / Solo exhibition

Текст: Викторија Васев Димовска / Text: Viktorija Vasev Dimovska

 

Салон на ДЛУМ, Скопје / DLUM, Skopje

Отворање / Opening: 26.02.1986

 

Каталог / Catalogue: PDF mk/eng

(Од архивата на Вилиќ Небојша)