Select Page

Иво Фришчиќ
Самостојна изложба

Организација: Уметничка галерија – Даут пашин амам, Скопје

Скопје, Охрид, Струга
1988

 

Каталог: PDF mk