Select Page

Иван Велков / Ivan Velkov
Самостојна изложба / Solo exhibition
Текст: Коста Балабанов / Text: Kosta Balabanov

Уметничка галерија Скопје – Даут-пашин амам, Скопје / Art Gallery Skopje – Daut pasha hamam, Skopje
Април 1993 / April 1993

 

Catalog: PDF mk/eng