Select Page

Ивана Стојановска / Ivana Stojanovska
Самостојна изложба / Solo exhibition
Текст: Мирко Вуисиќ / Text: Mirko Vujisic

Културно-информативен центар, Скопје / Cultural Information Center, Skopje
2006

 

Каталог / Catalog / Catalogare: PDF mk/en/it

 

(Од архивата на Нурединоски Мемет)