Select Page

Зоран Јакимовски

Самостојна изложба

 

Уметничка галерија, Куманово

22 февруари – 5 март 1978

 

 

Каталог: PDF mk

Покана: PDF mk