Select Page

Значењето и улогата на образовната и културно-педагошката дејност на Музејот на современата уметност „Скопје“ од Скопје
Напис

Автор: Драгољуб Богоевиќ

 

Објавен во Ликовна уметност бр.7 (стр.79-82), Скопје

1980

 

Напис: PDF mk