Select Page

Златко Трајковски

Самостојна изложба

 

Музеј на град Скопје, Скопје

Отворање: 11.07.1994 22:00 ч.

 

 

Покана: PDF mk

 

(Од архивата на Вилиќ Небојша)