Select Page

Златко Крстески

Самостојна изложба

Галерија на Домот на младите „25 Мај“, Скопје

12 – 20.04.1988

 

Покана: PDF mk

 

(Од архивата на Вилиќ Небојша)