Select Page

Зимска ликовна колонија, Дојран: Камен, трска, платно
Групна изложба

Уметничка галерија, Куманово
Отворање: 10 септември 1991

 

Покана: PDF mk