Select Page

„Зеро“ работи на голем мурал на МКЦ

Напис

Автор: В(есна) Д(амчевска)

 

Дневен весник Нова Македонија, Скопје

24 август 2016 (бр. 23839)

 

Напис: PDF mk