Select Page

Зелен клик
Групна изложба

Кула, Скопје

10.05.2014

 

Учесници: Тхе Мичо, Наташа Гелева, Драги Неделчевски, Томислав Георгиев, Роберт Атанасовски, Огнен Теофиловски, Виктор Поповски, Зоран Инадески, Георги Равански, Mei Ro (Сандра Јовановска и Маја Стојковска), Горан Ристовски, Филип Неделковски, Петар Видоевски, Бојана Алексиевска и Славица Панова

Покана: JPG mk

Текст преземен од веб-сајтот на „Кула”: PDF mk

Фото галерија ☟