Select Page

Здравко Блажиќ

Ин мемориам

Автор: Спасе Спировски

Објавен во Ликовна уметност бр.6 (стр.67-68), Скопје

1979

 

 

Текст: PDF mk