Select Page


Здравко Блажиќ / Zdravko Blazic
Самостојна изложба / Exposition personnelle

Текст: Војислав Ј. Ѓуриќ / Texte: Vojislav J. Đurić

 

Уметничка галерија Даут-пашин амам, Скопје / Galerie d’Art Daut-pasha amam, Skopje

24.05 – 08.06.1972

 

Каталог / Catalogue: PDF mk/fr