Select Page

Збор – два за опасните врски

Осврт кон изложбата Опасни врски – Уметноста на нашето време по 85″

Автор: Маја Чанкуловска

Објавен во Студентски збор, Скопје

24.04.2002

 

 

PDF mk

 

(Од архивата на Вилиќ Небојша)