Select Page

За суетата и за објективноста на Величковски
Писмо – реакција на текстовите „Кичот навлегува во уметноста“ (Дневник, 26.05.2003) и „По повод Социјалниот перформанс“ (Наше писмо, април – мај 2003)
Автор: Лилјана Неделковска
Објавено во Дневник, Скопје
30.06.2003

 

Текст: PDF mk

 

(Од архивата на Павлески Станко)