Select Page

За пленумот на ДЛУМ
Реакција на Димитар Кондовски, Петар Хаџи Бошков и Ристо Калчевски на написот „Уметникот творец но не и самоуправувач“

Објавена во Нова Македонија, Скопје

23.01.1971

 

Текст: PDF mk