Select Page

За односите спрема македонските уметнички вредности
Став
Борис Петковски
Изјава: Сузана Милевска
Објавен во Утрински весник, Скопје
20.01.2001

 

PDF mk

(Од архивата на Вилиќ Небојша)