Select Page

За ликовната критика: Разговор со Небојша Вилиќ, Бојан Иванов и Зоран Петровски
Радио емисија (во склоп на проектот „Радио Слободно Скопје” на Ѓорѓе Јовановиќ)
Разговорот го водат Ѓорѓе Јовановиќ и Никола Узуновски

Мобилно/Монтажна галерија – Центар за современи уметности, Скопје
Април 2016

 

Аудио документација ☟