Select Page

За естетскиот влог на првата македонска ликовна генерација
Осврт

Автор: Борис Петковски

Објавено во Дневник, Скопје
18.01.2003

 

PDF mk

(Од архивата на Вилиќ Небојша)