Select Page

Заробеник на реката
Осврт кон изложбата „Низ Радика“ на Томо Владимирски

Автор: Борис Петковски

 

Објавен во Нова Македонија, Скопје

11.10.1970

 

Осврт: PDF mk

(Од архивата на Владимирска Марина и Данаилов Славчо)

 

>>> Линк до изложбата