Select Page

Запознавање со сликарските дела на писателот Славко Јаневски
Напис

Автор: не е наведен; изјава: Кирил Пенушлиски; фотографии: Кире Галевски

Објавен на literatura.mk
03.10.2018

 

Напис: PDF mk