Select Page

Запознавање на природата и општеството: Спирално патување / Nature and Social Studies: Spiral Trip
Самостојна изложба / Solo exhibition
Јане Чаловски, Христина Иваноска / Yane Calovski, Hristina Ivanoska
Центар за современи уметности, Скопје / Contemporary Art Center, Skopje
10.07 – 10.08.2002

 

Покана 1: PDF mk
Покана 2: PDF mk

 

(Од архивата на Вилиќ Небојша)