Select Page

Записи од подземјето 2
Книга есеи/текстови објавени во 2013 година на: Teodosievski.blog.mk

Автор: Златко Теодосиевски

Цртеж на корицата: Илија Кочовски

Издавач: Нова линија – Скопје

Година: јули 2015

 

PDF mk