Select Page

Заокружување на првите обиди
Осврт (кон изложбите на Станко Павлески и Јован Шумковски, Дом на младите „25 Мај“, Скопје, декември 1987)
Автор: Владимир Величковски

Објавен во Нова Македонија, Скопје
26.12.1987

 

Осврт: PDF mk

 

(Од архивата на Павлески Станко)

 

>>> Линк до изложбата на Јован Шумковски
>>> Линк до изложбата на Станко Павлески