Select Page

Загрижува односот кон ликовната (современа) уметност
Интервју со Гордана Вренцоска
Автор: Катерина Богоева

Објавено на utrinski.com.mk
10.02.2013

 

Интервју: PDF mk