Select Page

Загадени сме од билборди, а не од скулптури
Интервју со Митко Хаџи – Пуља
Разговарал: Sвездан Георгиевски

Објавено во Глобус, Скопје
21.04.2009

 

Интервју: PDF mk