Select Page

Заборавеност
Напис

Автор: Т(ашко) Ширилов

Објавен во Вечер, Скопје
23.02.1983

 

Напис: PDF mk

 

>>> Линк до изложбата