Select Page

Жолтиот крст што ги возбуди црвените

Напис

Автори: Ангелина Димоска, Јасна Франговска

Објавен во Нова Македонија бр.21 814, Скопје

17 – 18.10.2009

 

PDF mk (Нецелосен материјал)