Select Page

Живко Стојмановски – 50 години творештво 1962 – 2012 
Ретроспективна изложба

Текст: Цветан Гавровски, Слаѓана Стојанова, Ангел Гавровски

 

 

Уметничка галерија, Куманово

20.09 – 15.10.2012

 

Каталог – цртежи: PDF mk
Каталог – слики: PDF mk