Select Page

Женското како провокација
Напис

Автор: M(арина). K(остова); изјави: Мерилин Арсем, Сузана Милевска

Објавен во Вечер, Скопје
31.07.1996

 

Напис: PDF mk

 

>>> Линк до изложбата