Select Page

Женски предрасуди исцедени без задршка
Интервју со Соња Абаџиева

Автор: Софија Ѓуровска

Објавен во Нова Македонија, Скопје
12.08.1999

 

Напис: PDF mk

 

>>> Линк до изложбата