Select Page

Женскиот профил на македонската ликовна сцена
Интервју со Соња Абаџиева

Автор: Ј(асна) Ф(ранговска)

Објавен во Македонија денес, Скопје
28.05.1999

 

Напис: PDF mk

 

>>> Линк до изложбата