Select Page

„Женска глава“ од Пикасо заборавена во депо
Напис
Автор: Е(лена) Оровчанец – Спироска; изјава: Захаринка Алексоска – Бачева

Објавен во Вест, Скопје
13.09.2000

 

Напис: PDF mk