Select Page

Жените и фотографијата 2017
Групна изложба

Организација: Фото клуб „Куманово“

Центар за култура „Трајко Прокопиев“, Куманово
03 – 17.03.2017

 

Авторки: Бошковска Анастасија, Величковска Лидија, Димитриевска Татјана, Димовска Каролина, Дојчиновска Константина, Ѓорѓевска Сања, Златковска Мила, Јаневска Мери, Јовановска Ивана, Јовановска Фросина, Јовчевска Нате, Карамачоска Билјана, Кочов Ивона, Крстиќ Камелија, Крстиќ Марина, Кузманоска Магдалена, Мавровска Катерина, Мемедовска Бахар, Митревска Ивана, Наумоска Јана, Николовска Димеска Гордана, Николоска Силвија, Силигуни Димитрула, Спасовска Драгана, Стефановска Жаклина, Стојановска Анастасија, Талевска Кети, Тонбак Гизем, Трајковска Сандра, Шамбевска Катерина

Каталог: PDF mk