Select Page

Жените и фотографијата 2016
Групна изложба

Организација: Фото клуб „Куманово“

Центар за култура „Трајко Прокопиев“, Куманово
04 – 16.03.2016

 

Авторки: Алексовска Ана, Бошковска Анастасија, Гелева Наташа, Димитриевска Татјана, Димовска Каролина, Дојчиновска Константина, Ѓорѓевска Сања, Иванчева Јелена, Илиевска Ивана, Исаки Сауда, Јакимовска Маријана, Јовановска Марија, Јовановска Фросина, Јовчевска Нате, Колевска Алисија, Кочов Ивона, Крстиќ Марина, Мавровска Катерина, Милетиќ Ромина, Пирузе Елена, Силигуни Димитрула, Спасовска Драгана, Стефановска Жаклина, Талевска Кети, Темелковска Цеци, Тодоровска Невена

Каталог: PDF мк