Select Page

Жените и фотографијата 2015
Групна изложба

Организација: Фото клуб „Куманово“

Центар за култура „Трајко Прокопиев“, Куманово
12.03.2015

 

Авторки: Арангелова Ана, Бошковска Анастасија, Гелева Наташа, Денковска Драгана, Димовска Каролина, Дојчиновска Константина, Илиевска Ивана, Јакимовска Маријана, Јовановска Марија, Јовановска Фросина, Кочов Ивона, Крстиќ Марина, Мавровска Катерина, Наумовска Биљана, Николовска Наталија, Петковска Софија, Силигуни Димитрула, Спасовска Драгана, Стефановска Жаклина, Талевска Кети, Тодоровска Катерина, Тодоровска Невена, Цаневска Милена

Каталог: PDF mk