Select Page

Жена – ликовни записи

Избор од етнолошката колекција на ликовни дела од Музејот на Македонија

Димитар Аврамовски – Пандилов, Лазар Личеноски, Никола Мартиноски, Вангел Коџоман, Катја Ефтимова, Борко Лазески, Миле Корубин, Јосиф Трајковски, Александар Настевски, Јован Петров, Марија Данова, Борка Аврамовa, Боро Митриќески

Музеј на Македонија, Скопје

1998

 

Каталог: PDF mk 

 

(Од архивата на Вилиќ Небојша)