Select Page

Жена – вечниот мотив
Документарен филм (Македонска Телевизија – Документарна програма)

Сценарио: Оливера Христова
Говорат: Борко Лазески, Томо Шијак, Рубенс Корубин, Владимир Георгиевски, Ана Темкова

МТВ, 1992

 

Избор од поезијата на: Петре М. Андреевски, Блаже Конески, Ацо Шопов
Режија: Душко Ѓоргиоски

Документарен филм ☟