Select Page

Жената во ликовните дела со етномотиви
Групна изложба по повод Денот на жената – 8 март

Учесници: Аврамова Борка, Данова Марија, Ефтимова Катја, Караџа Киро, Корубин Миле, Лазески Борко, Личеноски Лазар, Мартиноски Никола, Митриќески Боро, Муфтински Трајко, Пандилов Аврамовски Димитар, Петров Јован, Темкова Ана, Трајковски Јосиф
Текст: Славица Митевска

Уметничка галерија, Куманово
7 март 1986

 

Каталог: PDF мк