Select Page

Жанета Гелевска 

Самостојна изложба

Текст: Вениамин Хаџи Наумов

Галерија „Компас“, Скопје

02.10.1989

 

 

Каталог: PDF mk

 

(Од архивата на Вилиќ Небојша)