Select Page

Епизода 1: I am a camera…
Перформанс (проект на Марко Гутиќ Мижимаков)
Учесници: Марко Гутиќ Мижимаков, Амир Карахасан, Ивана Мирчевска и Наташа Неделкова

Културен центар „Кула“, Скопје
29.11.2014

 

Текст преземен од веб страната на „Кула”: PDF mk

Фото документација ☟