Select Page

Емитер „Скопје“ – Скопски урбани приказни
Групна изложба

Куратор: Бојана Јанева-Шемова
Учесници: Марија Сотировска, Борис Шемов, Александар Спасоски и Дарко Алексовски

Скопје, 26.06.2012

 

Видео документација: