Select Page

Еманципацијата на жената: товар или предизвик?
ТВ трибина

Емисијата ја уреди и водеше: Силвана Бојчева

МТВ 1

Април 2002

 

Учесници: Јелена Цветановска, Небојша Вилиќ, Билјана Бејкова, Мирјана Димовска, Гордана Силјановска, Лилјана Поповска, Савка Тодоровска

 

(Од архивата на Вилиќ Небојша)